Podgora je selo razbacanog tipa, udaljeno sedam kilometara od ekološke prijestonice – Žabljaka, nalazi se na obodu i u granicama NP “Durmitor”, sa sjevera je okruženo kanjonom rijeke Tare, sa juga Durmitorom( Svjetka baština UNESCO-a – Rezervat biosfere/MAB)
Pridjev eko nije dobilo samo zbog jedinstvene prirode – prostora, već zbog odluke njenih žitelja da teže životu u zajednici po principima održivog razvoja.Podgora je pionir u razvoju istinskog eko sela u Crnoj Gori i trenutno jedino selo koje na ovakav način traži rješenja kroz aktivno učešće lokanog stanovništva.
Uključivanje zajednice u upravljanje zaštićenim područjima uz rješavanje monogbrojnih problema sela je put do kvalitetnijeg života,ali i valorizacije prirode na održiv način. Realizacija cjelikupnog koncepta započeta je projektom “Razvojno kulturno informativnog centra “MOST” u oviru Medjunarodne mreže Eko sela (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina), oslanja se na preporuke Seviljske strategije za rezervate biosfere, kao i preporuke misije UNESCO-a za basen rijeke Tare iz 2005 godine.Sprovodi se u saradnji sa mještanima kroz različite programe: obuka, ekološke akcije(pošumljavanje, čišćenje), očuvanja vodoizvorišta, izgradnju ambijantalnih bunara, markiranju staza, vidikovaca do kanjona rijeke Tare, strategije razvoja , promocije organske poljoprivrede, zanastva,promotivnih turističkih manifestacija , studijskih putovanja, expertske pomoći, saradnje šire zajednice, itd…Ovaj projekat predstavlja samu suštinu pojma “eko selo”.
Ovakav način razvoja, posrnulih sela, ima veliki razvojni potencijal u ekološkoj, turističkoj zemlji kakva je Crna Gore…On ne samo da nudi odgovore razvoja u zaštićenim područjima, stvaranje jednog novog turističkog, etičkog imidža, već je dioi rješenja sve prisutnije globalne ekonomske krize.
Ako dobije potrebnu pažnju i podršku imaće izuzetno veliku edukativnu i reformsku ulogu u društvu…
Sledeći koraci bi trebali biti stvaranje i brendiranje mreže crnogorskih eko sela, zajednička saradnja, nastupi na sajmovima, aktivnije uključivanje institucija, Univerziteta, Instituta za zaštitu prirode, Nacionalnog parka, Šumskog gazdinstva, Opštine …Eko selo Podora nije izgradjeno turističko naselje već tradicionalno selo gdje se lokalno stnovništvo, izmedju ostalog počinje baviti i turizmom…
Kao i sva sela z Crnoj Gori, naslijedila je mnogobrojne probleme iz prošlosti: Raseljavanje, siromaštvo, neadekvatnu infrastrukturu, pretjeranu centralizaciju, uporebu resursa, nedovoljno mogućnosti za mlade …Ovo je njegov novi početak.

U prirodi se učimo od prirode

Održivo korišćenje resursa ključno je pitanje budućnosti svake zemlje na svijetu.. Učimo se na starim greškama, mijenjajmo loše navike, čuvajmo prirodu i sve ono što je dobro iz crnogorske tradicije – jedna od formula za bezbroj novih različitih prilika…
“Etika je kada se naslednicima posle nas ostavimo isto onoliko, ili više mogućnosti nego što smo mi imamo danas”. EKO SELA, u prvom redu, predstavljaju način življenja a ne zidanje hiljada smjestajnih kapaciteta kako se to često misli i predstavlja u javnosti. Eko sela ništa ne zabranjuju, ali njihovo osnovno pravilo je da se ne prelazi prag održivosti:
Očuvanje prirode, očuvanje tradicije, organska proizvodnja hrane, održivi turizam, tradicionalni zanati, usluge, nove tehnologije, alternativni izvori energije, odlaganje otpada, reciklaža, stalno učenje, poštovanje zakona, saradnja u zajednici, zdraviji život…Jednako su važni u svakom slučaju i tako gledano jedino obezbjedjuju kvalitetan život …U prirodi se učimo od prirode .Ponesimo lijepa sjećanja, iskustva, navike, uživajmo i pomozimo koliko možemo Podgori i Podgoranima i svim budućim eko selima da im se svi ovi veliki ciljevi ostvare…
Imajte na umu kada posjetite Podgoru da ovaj projekat stalno traje i da ste i sami dio EKO SELA….